Undervisning

Voel og Omegns Sportsrideklub har flere dygtige undervisere tilknyttet i både spring og dressur. Ud over dette, afholder klubben jævnligt clinics, hvor man over nogle mere intensive dage, har mulighed for dygtiggørelse i både teori og praksis.

Man er meget velkommen til at medbringe egen underviser.
Du skal blot kontakte bestyrelsen, sådan en konkret aftale kan etableres. Vi kan henvise til den aktuelle ugeplan på hjemmesiden, der giver grundlag for et overblik over, hvornår I kan være i hallen.

Underviseren er ansvarlig for afregning til klubben per undervist elev med 25 kr., samt elevliste over hvem der er blevet undervist. Den aktuelle timepris er et forhold imellem underviser og elev, som I selv afregner indbyrdes.

Underviser afregner 25 kr. per elev til klubben via en kuvert, der ligger klar i vores skrivepult ved hal-indgangen. Heri skriver underviseren hvem der er blevet undervist ( elevliste ) og lægger den i postkassen (ved indgangen til ridehallen) med beløb. Der kan også afregnes over MobilePay 19974. Mrk. venligst betalingen “undervisning”.

Der gøres opmærksom på, at medlemskab er påkrævet for at ride undervisning i VOS.
Undtaget er kursus og andre arrangementer.

Vi henviser til gældende regler for hallens brug som forventes overholdt i relation til undervisningen, dog også gældende at der ikke er flere undervisere på samme bane samtidigt.