Ordens- og sikkerhedsregler

Voel og Omegns Sportsrideklub

Generelle regler

 • For at benytte faciliteterne på Blakgardsvej 11, 8600 Silkeborg, skal man være aktiv medlem af Voel og Omegns Sportsrideklub. Undtaget er visse arrangementer.
 • Alle bærer sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj ved håndtering af hesten og under ridning.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov om hånden eller livet.
 • Ingen fører en hest uden trense eller grime og træktov.
 • Der løbes og råbes ikke, når du omgås heste.
 • Respekter de andre ryttere/brugere af faciliteterne.
 • Hjælp hinanden og hjælp klubben med at gøre det et rart sted at være for alle!
 • Det er ikke tilladt at ryge i stald eller i hal.

Ved brug af faciliteter

 • Man giver sig til kende, når man kommer ind i ridehuset udefra.
 • Der rides venstre skulder mod venstre skulder.
 • Når der skridtes for løse tøjler før og efter træning, tages der hensyn til andre som fortsat er i gang med træning.
 • Klatter i hallen samles op snarest muligt efter de er tabt. Evt. tilskuere opfordres gerne til at ”give en hånd med” som opsamler.
 • Vi anbefaler, at man ikke rider med musik i ørerne af sikkerhedsmæssige årsager.
 • Vis altid hensyn til ryttere, der får undervisning.
 • Ingen løse heste i ridehallen . Løsspringning skal godkendes og aftales på forhånd.
 • Longering sker således, det ikke er til gene for øvrige ryttere og KUN efter forudgående aftale med eventuelle ryttere, der er i gang i ridehuset/på banen. I ridehuset stampes og rives der for opbrudt baneanlæg efter brug, således vi undgår faldulykker for hest og rytter.
 • Bomtræning og miljøtræning kan KUN ske efter forudgående aftale med andre ryttere i hallen.
 • På banen må være undervisere, trækkere og personer der kortvarigt skal hjælpe med håndtering af hesten. Øvrige henvises til tribunen.
 • Alt færdsel på Voel og Omegns Sportsrideklub er på eget ansvar.
 • Ved uforsvarlig opførsel eller grov behandling af hest/pony, kan VOS daglige ledelse eller øvrige personale bortvise en rytter fra ridehus og baner omgående.

Springning

 • Alle ryttere u./18 år benytter sikkerhedsgodkendt vest ved springning.
 • Ingen springning for ryttere under 18 ar, uden opsyn af springkyndig, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Vi anbefaler dog, at man aldrig springer alene uden opsyn uanset alder. Ved springning i ridehus, ryddes der op efter brug og banen jævnes og rives eller harves.

Ridning i terræn

 • Hvis du rider uden for VOS faciliteter, så giv andre besked, når du rider ud.
 • Husk lygter og reflekser ved skumring.
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Medbring en mobiltelefon.

Hvis der sker en ulykke

 • Stands ulykken.
 • Giv livreddende førstehjælp.
 • Tilkald den nødvendige hjælp (Ring 1-1-2 hvis nødvendigt).
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er ankommet.
 • Ved brand skal du kende klubbens forholdsregler og brandinstruks. Se opslagstavlen ved mellemgangen til toiletter og cafeteria.
 • Klubbens adresse er Blakgardsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg.
 • GPS koordinater er breddegrad 56.193864, længdegrad 9.68945099999