Indkaldelse til ordinær generalforsamling

admin Nyheder Leave a Comment

Voel og Omegns Sportsrideklub afholder generalforsamling onsdag den 21. februar 2024, kl. 19 på Løgagergaardvej 2c, 8600 Silkeborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formands beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

  1. Ændring af navn fra Voel og Omegns Sportsrideklub til Dressurakademiet.
  2. Ændringer af vedtægter – Se nederst

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er:

  • Line Rude Hare– modtager ikke genvalg
  • Rikke Pihlkjær – modtager genvalg

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. februar 2024.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


    Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.