Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Voel og Omegns Sportsrideklub / VOS – 5. februar 2019

admin Nyheder Leave a Comment

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 11, som afholdes

Tirsdag den 5. februar 2019, kl. 19.00
i ryttersturen på Blakgårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  på valg er:
  Jan Strunge – som modtager genvalg
  Lone Andersen – som ikke modtager genvalg
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant
 8. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Vedlagt er: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt.

Bilag 1: Ændr vedtægt §9 

Bilag 2: Forslag til ændringer vedtægter §11

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle forslag vil efterfølgende blive sendt som supplement til denne indkaldelse.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.